Romans

MazalBooks

voor uw 2dehands en nieuwe Joodse boeken

"Daniel"

Auteur: Cor de Bode

Aangrijpende Biografie over de Joodse Daniel, een jongen met autisme en een ontwikkelingsachterstand die slechts vijftien jaar oud werd. In dit boek worden herinneringen aan zijn leven beschreven door mensen die dichtbij hem stonden; van zijn moeder tot zijn muziekleraar en een taxichauffeur. Het boek beschrijft op mooie wijze de fasen die de ouders doormaken; eerst om te accepteren dat zij een kind met een beperking hebben, later wanneer hij uit huis geplaatst moet worden en ook wanneer hij uiteindelijk terminaal ziek blijkt te zijn. Het verhaal leest vlot weg en neemt je mee in de emoties van degenen die over Daniel vertellen.

 

€14,95 NIEUW

 

Voorraad: 1 stuks

“Afstand van Amerka” Auteur: Pearl Abraham Deena wil trouwen met Daniël, een orthodoxe Joodse jongen. Deena's vader, een chassidische geleerde, verzet zich aanvankelijk krachtig tegen dit huwelijk: de getallen die Hebreeuwse letters van hun namen symboliseren, vormen bij elkaar opgeteld het woord verdriet. Toch lijkt het aanvankelijk een gelukkig huwelijk te worden. Samen werken Deena en Daniël aan de restauratie van een oud huis, hun droomhuis. Dan brengt Daniël van zijn werk twee jonge vrouwen mee. Een van hen komt uit het zuiden en is van plan deel te nemen aan de Miss Amerikaverkiezingen, de ander is haar beste vriendin. Daarmee ontstaan ook de eerste barsten in het fundament van hun huwelijk.

 

€4,50 2deHANDS

 

Voorraad: 1 stuks

 

“Ruth”

Auteur: h. Herzberg-Pinas

Aangrijpend roman van de levensgeschiedenis van het Joodse meisje Ruth, dat na de Shoah naar Israel vertrekt. Ze vind hier geen paradijs, maar een harde werkelijkheid. Israel

dat nog voor haar bestaan moest vechten, en waar Ruth haar liefste moest afstaan….

 

€2,00 2deHANDS

 

Voorraad: 1 stuks

 

"Zeepost"

Auteur: Judith Herzberg

Haar eerste poëziebundel, Zeepost, verscheen eind november. De bundel bevat 38 gedichten die op de eerste na niet meer dan een pagina beslaan. De titel van de bundel Zeepost is veelbetekenend voor Herzbergs poëzie. Ze richt zich tot de lezer als tot een vertrouwde briefontvanger. De titel geeft ook aan dat Herzberg beseft hoe groot de afstand is in ruimte en tijd tussen haarzelf op het moment van schrijven en de lezer op het moment van lezen.

 

€1,75 2deHANDS

 

Voorraad: 1 stuks

 

“De een van de ander”

Auteur: Philip Kerr

München, 1949: een stad waar schimmige handel, hebzucht en vluchtende oorlogsmisdadigers samen komen. Ook na de oorlog is het een plek vol verraad. Privédetectives krijgen heel wat onfrisse zaken aangeboden, zoals het uitwissen van iemands naziverleden en het uitzoeken van claims op geroofde goederen. Het vervult Bernie Gunther met afschuw – maar zorgt ook voor geld in zijn portemonnee. Dan wordt hij ingehuurd door een vrouw wier echtgenoot, een oorlogsmisdadiger, is verdwenen. Ze wil graag de bevestiging dat hij dood is. Het lijkt een eenvoudige klus, maar in naoorlogs Duitsland is niets eenvoudig en is niets wat het lijkt te zijn.

 

€4,50 NIEUW

 

Voorraad: 1 stuks

 

“De hand van God”

Auteur: Steven Hartov

Luitenant-kolonel Benjamin 'Benni' Baum van de Israëlische geheime dienst staat op het punt Operatie Moonlight in gang te zetten, een intensief voorbereide gevangenenruil van Israëli's en door Iran gesteunde moslimfundamentalisten, als een Palestijns zelfmoordcommando een bomaanslag op het Israëlische consulaat in New York pleegt. Baum wordt op deze zaak gezet en vliegt naar de VS.

 

€3,00 2deHANDS

 

Voorraad: 1 stuks

 

“Ik heb je nooit een rozentuin beloofd”

Auteur: Hannah Green

Deborah Blau, een schizofreen meisje, wordt na een zelfmoordpoging opgenomen in een psychiatrische inrichting. Zij is de typische exponent van de Amerikaanse maatschappij; de verwende dochter uit de gegoede middenklasse. Na een nieuwe zelfmoordpoging wordt zij geinterneerd op de afdeling E.G. (Ernstig gestoorden), een aards inferno dat gruwelijk indringend wordt beschreven. Een langdurige (freudiaanse gerichte) therapie doet haar enigszins herstellen. Een aangrijpend en navrant boek over een mens in nood.

 

€3,50 2eHANDS

 

Voorraad: 1 stuks

 

"De heilige Antonio"

Auteur: Arnon Grunberg

Paul en Tito zijn broers van elkaar. Paul is achttien en Tito is negentien. Hun moeder heet Raffaella Andino en hun vader is gestorven toen ze nog jong waren. Hij was een struikrover en is op een avond tijdens zijn ‘werk’ door een man met een knuppel van eucalyptushout neergeslagen. Dit is de reden geweest dat zij met z’n drieën vanuit Mexico naar Amerika, New York, zijn gegaan. Omdat ze zich niet meer veilig voelden in Mexico nu hun vader en man vermoord was.

 

€1,00 2deHANDS

 

Voorraad: 3 stuks

 

“De Gedaanteverwisseling”

Auteur: Frans Kafka

De gedaanteverwisseling hoort tot het weinige werk dat Kafka zelf aan de drukpers heeft toevertrouwd, zij het na lange aarzeling. Het verhaal van Gregor Samsa, die als straf voor een denkbeeldige schuld in een enorm insect verandert en vervolgens ook als zodanig wordt behandeld, is van zo’n verpletterende kracht dat er weinig romans tegenop kunnen.

 

€2,50 2eHANDS

 

Voorraad: 2 stuks

 

“Kinderjaren”

Auteur: Jona Oberski

Vereenvoudigde versie van het ontroerende verhaal van een klein Joods jongetje dat met zijn ouders naar een concentratiekamp wordt vervoerd. Alles wordt beschreven door zijn ogen. Hij kijkt naar de gebeurtenissen en de volwassenen en vertelt wat hij ziet. Op sobere, afstandelijke wijze worden de oorlogsjaren beschreven. Er is geen opsmuk van het onderwerp, geen standpuntbepaling noch rancune; slechts verwondering, pijn en een niet begrijpen blijven over. Het is in zijn eenvoud zeer veelzeggend voor mensen die kunnen navoelen wat er zich achter die belevenissen moet hebben afgespeeld.

 

€1,75 2deHANDS

 

Voorraad: 1 stuks

“Weeskinderen”

Auteur: Lody van der Kamp

Nadat zijn moeder is overleden, verhuist Jossele uit zijn geboortestad Lublin naar Berlijn, om bij zijn oom en tante te gaan wonen. Bij zijn vertrek belooft hij zijn broertjes en zusje dat hij ooit zal terugkomen. Intussen komen in Duitsland de nazi's aan de macht. De vele anti-Joodse maatregelen en de dreigende oorlogssituatie maken het voor Jossele onmogelijk om zijn belofte na te komen. Tot twee keer toe moet hij vluchten, en hij voelt zich alleen op de wereld. Ook tijdens deze moeilijke oorlogsjaren probeert Jossele het leven van oprechte vroomheid zo lang mogelijk vol te houden. Het is bijna het enige dat hem nog op de been houdt…

 

€9,50 NIEUW

 

Voorraad: 1 stuks

 

“Schindlers Lijst”

Auteur: Thomas Keneally

Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden alle joden hun huis ontzegd en moeten ze gaan werken in de door de nazi’s aangewezen fabriek. Alle voorname nazi’s krijgen een groot en mooi huis waar eerst joden hebben gewoond. Zo ook Oskar Schindler. Ook krijgt het de leiding over een emailleerfabriek waar zo’n 1100 joodse arbeiders werken. Hij behandelt zijn arbeiders beter dan de ander fabrieks- en kampleiders. Een van hen laat hij zijn boekhouder worden, Deze boekhouder, Stern, doet goede woorden voor de arbeiders bij Schindeler. Op een gegeven moment krijgt Schindler te horen dat zijn arbeiders naar Auswitz moeten. Door veel gepraat kan hij zijn arbeiders behouden en ze laten werken in een fabriek in Tsjechoslowakije. Daar moet hij veel geld voor op tafel leggen wat hij ook met grote getale doet. Als de oorlog voorbij is begrijpen al zijn arbeiders dat hij hen gered heeft en ze willen hem daar voor danken. Hij gaat dan zich zelf nog verwijten dat hij er nog meer had kunnen redden. Maar zijn arbeiders ondersteunen hem.

 

€3,00 2eHANDS

 

Voorraad: 2 stuks

“De Bron”

Roman van Israël ( in 2 delen)

Auteur: James A. Michener

De Bron beslaat tienduizend jaar geschiedenis en is het boeiende verhaal van mensen die leefden en leven in en om de stad Makor. De heuvel van Makor wordt opgegraven door een Amerikaanse archeoloog. Hij graaft vijftien verschillende lagen uit, in ouderdom variërend van tienduizend jaar voor het begin van onze jaartelling tot aan de jongste geschiedenis. Het verhaal van Makor ('de bron') vertelt over de hoogtepunten uit de geschiedenis van Israël, het langzamerhand ontstaan van het besef van één God – de basis van het joodse geloof – de verovering van Kanaän door de Israëlieten, de strijd tegen vreemde veroveraars, de tijd van koning David, de Romeinse bezetting, de kruisvaarders, de komst van de Arabieren, de terugkeer naar Erets Israël en de stichting van de Joodse staat.

 

€12,50 2eHANDS

 

Voorraad: 1 stel

 

“Fontanel”

Auteur: Meir Shalev

Fontanel is de bijnaam van Michael Joffe, 55 jaar oud, getrouwd, vader van een tweelingzoon en –dochter, en naar zijn mening de enig normale in de grote familie Joffe. Zijn bijnaam Fontanel heeft hij te danken aan het feit dat de fontanel bij hem nooit is dichtgegroeid. Dat verleent hem een aantal bijzondere geestelijke en zintuiglijke gaven. Fontanel is het verhaal van de liefde tussen Michael en Anja, die ontluikt op Michael's vijfde verjaardag, wanneer Anja, een jonge vrouw van 21, hem redt uit een brand in een veld. Vanaf dat moment ontwikkelt zich tussen hen een romance die begint met alternatief moederschap, vervolgt met de liefde tussen een jongen

 

€3,50 Zo goed als nieuw

 

Voorraad: 1 stuks

 

“Vreugde der wet”

Auteur: Pearl Abraham

Geen badpakken, dunne panty's of mouwloze jurken. Geen radio of televisie. Niet zingen, niet dansen of zelfs maar een man een hand geven. Dat is de dagelijkse werkelijkheid waarin Rachel Benjamin, de oudste dochter van een chassidische rabbijn, opgroeit. Maar Rachels intelligente, nieuwsgierigheid en verlangen brengen haar ertoe telkens weer de strenge wetten die haar vader strikt naleeft te ontduiken. In deze roman staan meisjes centraal. Velen zullen zich herkennen in de beschreven mensen die leven op de grens van twee werelden. Incl. lijst met Jiddisje woorden.

 

€3,50 2deHANDS

 

Voorraad: 2 stuks

 

“Verborgen dreiging” Auteur: Ted Allbeury Verborgen dreiging vertelt het verhaal van een agent van de Britse Inlichtingendienst die in West-Duitsland moet gaan uitzoeken van welke groeperingen de anti-Joodse leuzen op de muren van synagogen afkomstig zijn. Zijn het neonazi’s of zit de KGB erachter? En wat moet hij denken van de houding van de inlichtingendienst zelf? Samen met zijn Duitse collega Heinz Fischer gaat Jake Malik erop af en ontdekt wat hij in werkelijkheid op het spoor is.

 

€2,50 2deHANDS

 

Voorraad: 1 stuks

“De hofnarren”

Auteur: Avigdor Dagan

De onovertroffen jongleur Adam Wahn, de dwerg Leo Riesenberg, de astroloog Max Himmelfarb en de bultenaar en voormalig rechter Kahana worden door kampcommandant Kohl in leven gehouden als entertainers en behandeld als troeteldieren. Aldus overleven zij het concentratiekamp. Jaren later ontmoeten Kahana en Himmelfarb elkaar weer in Jeruzalem. De dwerg is inmiddels gestorven. Toevallig, door een bericht in de krant, vinden zij de jongleur, die zwaargewond door een bomaanslag in het ziekenhuis ligt. In zijn stervensdagen vertelt deze het pakkende relaas van de wraak op de moordenaar van zijn vrouw en van de leegheid van zijn leven daarna.

 

€3,25 2deHANDS

 

Voorraad: 1 stuks

“Naar de Bliksem? Ik Niet!”

Auteur: Renate Rubistein

Renate Rubinstein gaat eigenzinnig en met gevoel voor humor de modieuze denkbeelden en triviale en zwaarwichtige gedachten over politiek, cultuur en literatuur in ons huidige tijdsgewricht te lijf.

 

€3,50 2e HANDS

 

Voorraad 1 stuks

 

“De geheime stad”

Auteur: Daniel Easterman

Een jonge Joods/Amerikaanse archeoloog stuit in het Midden-Oosten onverwacht op gegevens die het bestaan van een nog niet ontdekte eeuwenoude stad laten vermoeden. Deze archeologisch belangrijke vondst herbergt echter een duister geheim dat David Rosen zal proberen te ontrafelen. Veel heeft te maken met een nazi-expeditie van kort voor de Tweede Wereldoorlog. Niets ontziende moordenaars proberen hem en zijn vrouwelijke gids te stoppen en hij weet maar nauwelijks aan enkele zeer hachelijke standjes te ontsnappen. Sommige passages zijn werkelijk schitterend en onvergetelijk. Lijvige thriller van zeshonderd pagina's waarbij er geen enkele verveelt of overbodig lijkt...

 

€1,50 2deHANDS (omslag is beschadigd)

 

Voorraad: 1 stuks

 

“Gezant van de duivel”

Auteur: Steven Hartov

De Israëlische geheimagenten Eytan Eckstein en Benni Baum zijn nog maar ternauwernood aan de dood ontsnapt tijdens een levensgevaarlijke operatie in het door oorlog verscheurde Afrika of ze worden alweer teruggeroepen naar dit duistere continent. Ditmaal om een belangrijke informant uit moordenaarshanden te redden.

 

€2,50 2deHANDS

 

Voorraad: 1 stuks

 

“Een seizoen vol verrukking”

Auteur: Hannah Green

Grace Dowben, een vrouw van middelbare leeftijd, barst onverwacht in tranen uit wanneer ze in een winkelcentrum wordt aangesproken door een jonge Moonie. Ze huilt om haar eigen zoon, die bij de Hare Krishna's verblijft en om haar dochter, die zó in de vrouwenbeweging opgaat, dat het een obsessie is geworden. Naast haar eigen gevoelens van pijn en verlies doemt een belangrijker vraag op: wat gebeurt er met het joodse erfgoed, wanneer haar kinderen, en daarmee een hele generatie, daarvan niet willen weten?

 

€3,50 2deHANDS

 

Voorraad: 2 stuks

 

“Figuranten”

Auteur: Arnon Grunberg

Economie laat zich in vier woorden samenvatten: geluk is te koop. En iets dat te koop is, daar ga je niet op zitten wachten langs de kant van de weg. Daar ga je op af. Met je portemonnee. En als je geen portemonnee hebt met je creditcard. En als je ook geen creditcard hebt met de portemonnee van iemand anders. Voor de helden uit Figuranten - Elvira Lopez, Broccoli en Ewald Krieg - begint het geluk in Hollywood. Zij maken zich op voor een grootse filmcarrière die zij operatie Brando noemen. Het verlangen om iemand anders te worden, iemand die je net niet bent, iemand die je waarschijnlijk ook nooit zal worden - is dat niet het ultieme verlangen?

 

€2,50 2e HANDS

 

Voorraad: 1 stuks

 

De kleur van water”

Auteur: James McBride

Als jongetje, opgroeiend in een arme wijk in Brooklyn, wist James Mcbride al dat zijn moeder anders was. Als hij haar ernaar vroeg, zei zij simpelweg: 'Ik heb een lichte huid'. Later begon hij zich af te vragen of hij misschien ook anders was, en hij vroeg zijn moeder of hij blank was of zwart. 'Je bent een mens, net als ieder ander', zei ze kortweg. 'Zorg dat je wat leert, want anders kom je niet goed terecht!' En toen James op een keer vroeg: 'Wat voor kleur heeft God?, antwoordde ze; 'God heeft de kleur van water.' Zijn moeder (de dochter van een orthodoxe Rabbijn), geboren in Polen.Ze groeide op in Amerika, keerde haar joodse familie de rug toe en trouwde met een zwarte man. Zij kreeg twaalf kinderen, die zij in armoede wist op te voeden tot maatschappelijk geslaagde burgers.

 

€2,50 2deHANDS

 

Voorraad: 1 stuks

 

“De Beul” Auteur: Judith Mok De beul is een gotische vertelling die tijd en ruimte overschrijdt. Op de laatste dag van het jaar ontvangen Marc Wolfram en zijn vrouw Ermelina hun familie om samen het nieuwe jaar te vieren. Deze nacht verkleden de gasten zich in kostuums die de familiegeschiedenis tot leven brengt. Er is een verteller en elk heeft een rol. De roman is opgebouwd uit deze verhalen. De familie is verstrooid geraakt door de Tweede Wereldoorlog en de leden wonen overal ter wereld. Enkele familieleden zijn zeer muzikaal en treden op in concertzalen. Door dit verhaal heen loopt de geschiedenis van een vrouw, ook Ermelina

 

€3,50 Zo goed als nieuw

 

Voorraad: 1 stuks

“Het Vichy-verraad”

Auteur: David Crackanthorpe

'Ze is afgevoerd naar een gevangenkamp in Frankrijk voor Mensen van haar afkomst. Ik weet niet wie haar verraden heeft, ik beschuldig niemand, maar ik weet wel dat ze niet beschermd werd zoals ze had moeten worden. Heel Europa is vol slachtoffers die nooit meer terugkeren. Ze kan nu dood zijn, maar wellicht heb je nog tijd om haar te vinden Stephen Scagrave is actief in het Franse verzet. In Nimes ontmoet hij Ida, een prostituee van zigeunerafkomst. Hij weet ervoor te zorgen dat ze niet gedeporteerd zal worden, maar later hoort hij dat ze toch is verdwenen. Hij doet een wanhopige poging haar te vinden. Stephens enige wapen is een foto van Fernand-Félix, een voormalig ambtenaar van het Vichy-bewind, waarop te zien is boe hij joden en Zigeuners bijeendrijft om te worden gedeporteerd.

 

€3,50 zo goed als nieuw

 

Voorraad: 1 stuks

 

“Het theater, de brief en de waarheid”

Auteur: Harry Mulisch

Het theater, de brief en de waarheid is het Boekenweekgeschenk van 2000 Het is geschreven naar aanleiding va de dreigbrief die acteur Jules Croiset zou hebben gekregen en de ontvoering die daarop volgde. Later bleek dat Croiset deze ontvoering en de dreigbrief zelf had verzonnen. Dit naar aanleiding van het antisemitische theaterstuk 'Het Vuil, de Stad en de Dood' van regisseur Werner Fassbinder. Beide incidenten zorgden voor een schandaal in Nederland. Mulisch beperkt zich niet tot de journalistieke feiten. In een verhaal vol spanning en emoties brengt hij een eresaluut aan de liefde.

 

€2,00 2eHANDS

 

Voorraad: 1 stuks

 

“Vroege Sabbat”

Auteur: Isaac Bashevis Singer

Het titelverhaal van deze bundel gaat over het kortstondige

liefdesgeluk dat twee oudere mensen beleven aan de vooravond

van de Sjabbat.

In Singers verbeeldingswereld kan "alles" gebeuren. Zo blijkt Esther zelfs nadat ze gestorven is nog in staat haar geliefde man te verzorgen en te beminnen.

De duivel komt te weten dat hij vandaag de dag moet optornen tegen het feit dat de mens zélf een demon is. De geleerde Zeidel Cohen vervalt

tot zulk een intellectuele hoogmoed, dat hij paus wenst te worden.

 

€2,50 2eHANDS

 

Voorraad: 1 stuks

 

“De Vloek”

Aureur: Thomas keneally

Terry Delaney, Australiër, getrouwd en dol op rugby, treedt in dienst van Uncle Security, een familiebedrijf van Rudi Kabbel in Sidney. Rudi Kabbel, Witrus, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog geëmigreerd naar Australië, wordt door zijn verleden achtervolgd, waardoor hij uiteindelijk zijn hele gezin de ondergang intrekt. Terry Delaney die een zwak heeft voor Danielle Kabbel ziet geen kans haar aan de vloek die op het gezin rust te onttrekken. Aan de hand van herinneringen van Rudi Kabbel en fragmenten uit dagboeken van zijn vader wordt een aangrijpend beeld geschetst van het aandeel van de Witrussen in de uitroeiing van de joden, in de veronderstelling dat de nazi’s hun onafhankelijkheid zouden verzekeren.

 

€3,00 2deHANDS

 

Voorrraad: 2 stuks

 

“Beemdgras”

Auteur: Judith herzberg

De tweede dichtbundel van Judith Herzberg (1934), uit 1968. Ze schrijft gedachten en gevoelens over daagse dingen in heldere, kernachtige zinnen neer. 'Daagse dingen' impliceert geen banaliteit, integendeel, deze verzen hebben een verrassende, eigen leefwereld, een eigen glans, waardoor ze zich van het gewone verwijderen en aan dat gewone een bijzondere poetische maar algemeen verstaanbare betekenis geven. Poezie van niveau die toch voor een breed publiek toegankelijk is. De dichteres kreeg in 1997 de P.C. Hooftprijs

 

€1,75 2deHANDS

 

Voorraad: 1 stuks

 

“De Jood en de Arabier”

Auteur: Vahé Katcha

Syrië. De Opdracht is uitgevoerd: De olieraffinaderij brandt in de hete Augustuszon. Damascus schrikt op. Zal de politie de jonge Joodse saboteur aan het praten krijgen? De methoden van Kassik zijn meedogenloos. Of zal het verbazingwekkende initiatief van commissaris Mehdaloen resultaat hebben: kunnen de Israëli en de Arabier elkaar toch begrijpen? Heel het tragische conflict van het Midden-Oosten is neergelegd in de drie hoofdpersonen van deze prachtige, in modern-literaire stijl geschreven roman.

 

€2,00 2deHANDS

 

Voorraad: 1 stuks

 

“Haar naam was Sarah”

Auteur: Tatiana de Rosnay

Net voor het Joodse meisje Sarah en haar familie uit hun Parijse woning gedeporteerd zullen worden, sluit Sarah haar broertje Michel op in een kledingkast, met de bedoeling hem snel weer te bevrijden. Zestig jaar later onderzoekt een Amerikaanse journaliste de zaak en stukje bij beetje komt zij tot een reconstructie.

 

€4,00 2deHANDS

 

Voorraad: 3 stuks

 

“De hitte van Ramadan”

Auteur: Steven Hartov

Op een grauwe winterdag slagen de agenten van een Israëlisch commando erin om een Palestijnse terrorist, die ze al maanden lang achtervolgen, in de Münchense wijk Bogenhausen in de val te lokken. Het is Amar Kamil, het brein achter talloze bloedige aanslagen, ontvoeringen en moorden. Eindelijk hebben agent Eytan Eckstein en zijn team hun prooi te pakken. Tenminste dat denken ze.

 

€3,00 2eHAND

 

Voorraad: 1 stuks

 

“Dubbel leven”

Auteur: Hannah Green

Na de gewelddadige dood van haar broer, een man die in allerlei derde wereldlanden beschadigde gezichten van vluchtelingen herstelde, ontdekt een joodse vrouw dat haar geliefde (pleeg)broer een totaal andere persoonlijkheid was dan zij dacht. Zoals in de meeste boeken van Hanna Green zitten ook in deze roman veel elementen die een groot publiek zullen aanspreken, n.l. chirurgie, vreemde landen, oorlogsdreiging, sociaal medegevoel en spanning. Zinnen lopen soms stroef, maar dat kan ook aan de vertaling liggen.

 

€3,50 2deHANDS

 

Voorraad: 1 stuks

 

“De tweeling”

Auteur: Tessa de Loo

Twee bejaarde vrouwen, een Nederlandse en een Duitse, ontmoeten elkaar bij toeval in het Thermaal Instituut van het fameuze kuuroord Spa. Ze herkennen in de ander hun verloren gewaande tweelingzuster. Gedurende hun kuur - beiden lijden aan artrose - vertellen ze hun levensverhaal: het wordt de laatste kans om een kloof van bijna zeventig jaar verwijdering te overbruggen. Geboren in Keulen, in 1919, zijn ze na het overlijden van hun ouders door familieleden bruusk van elkaar gescheiden. Anna groeit op bij haar grootvader, in een primitief boers en katholiek milieu aan de rand van het Teutoburgerwald. Lotte belandt vanwege haar tbc in Nederland, bij een oom met sterk socialistische sympathieën. Door de slechte verhouding tussen de families raakt ook het contact tussen de beide zusjes verbroken.

 

€4,00 2deHANDS

 

Voorraad: 2 stuks

“De ronde van'43”

Auteur: Henri Knap

De ronde van '43 speelt zich af op één oorlogsdag in een Nederlands provinciestad. Een jonge huisvader maakt een zwerftocht op de fiets. Achterop zit een joods meisje. De man moet haar laten onderduiken. Hij bezoekt een aantal adressen. De bewoners wordt gevraagd of zij het meisje onderdak kunnen verschaffen. De oplossing moet worden gevonden, vóór de spertijd begint. Een oorlogsverhaal. Maar ook een verhaal voor en over alle mensen in alle tijden.

 

€1,75 2deHANDS

 

Voorraad: 1 stuks

De jongens uit Brazilie”

Auteur: Ira Levin

Op een avond in september wordt in Sao Paulo een zeer sinister plan bedacht. Binnen twee jaar moeten er 94 mannen, verspreid over de hele wereld, worden vermoord. Twee dingen hebben ze gemeen: hun leefdtijd en een 13-jarige zoon van hetzelfde adoptie-bureau.

Voor de nazi-jagerYakov Liebermann is dit het begin van een grootse jacht op de jongens uit Brazilië.

 

€2,50 2deHANDS

 

Voorraad: 1 stuks

 

“Sonny Boy”

Auteur: Annejet van der Zijl

Herfst 1928: een jonge Surinaamse student trekt in Den Haag als kostganger in bij een gescheiden Hollandse vrouw met vier kinderen. Als ze een half jaar later zwanger van hem blijkt, is het schandaal niet te overzien. Maar ondanks armoede en discriminatie slaagt het stel er in de jaren die volgen in een gelukkig en ook voorspoedig bestaan op te bouwen met hun zoontje Waldy, alias Sonny Boy. Dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit, en wagen ze hun leven door Joodse onderduikers in huis op te nemen, wat hen duur komt te staan.

 

€7,00 NIEUW

 

Voorraad: 1 stuks

 

"Holocaust"

Auteur: Gerals Green

Een schokkend relaas over liefde en haat, vernietiging en overleving. De dramatische levensloop van twee families tijdens de Tweede Wereldoorlog. Jaren vol verschrikkingen, vervolgingen, concentratiekampen, massamoorden, machtswellustelingen en verdwaasde meelopers. De ambitieuze jonge advocaat Erik Dorf is een SS-officier, die zo verblind raakt door zijn liefde voor de fuhrer en vaderland, dat hij kans ziet de plannen tot massale vernietiging van het Joodse volk en de uitvoering daarvan te rechtvaardigen. Zijn dagboek toont dit op niet mis te verstane wijze aan. Rudi Weiss is een onverschrokken jonge Joodse man, die samen met zijn vrouw de duivelse krachten van de sjoah trotseert en als enige van zijn familie aan zijn vervolgers weet te ontkomen.

 

€4,50 2eHANDS (Stofomslag een beetje gescheurd)

 

Voorraad 1stuks

“De aanslag”

Auteur: Harry Mulisch

De Aanslag is het spannende en tragische verhaal van Anton Steenwijk, die als jongetje tijdens de Duitse bezetting zijn ouders en zijn broer verliest nadat voor hun deur een aanslag wordt gepleegd op. Een van de meest succesvolle boeken van Mulisch.

In De Aanslag wordt het leven van Anton Steenwijk getekend door een tragisch voorval in zijn jeugd in de oorlogsjaren. Als zijn broer Peter een lijk van een collaborerende politieagent voor de deur vindt, dat hij wil verplaatsen, wordt hij neergeschoten door de Duitsers. Zijn ouderlijk huis wordt in brand gestoken, zijn ouders worden afgevoerd.

 

€2,50 2deHANDS

 

Voorraad: 1 stuks

“De Val”

Auteur: Marga Minco Frieda Borgstein, hoofdfiguur in DE VAL, woont in een bejaardentehuis. Ze is 84 jaar oud. De gebeurtenis die haar leven heeft beheerst, is het wegvoeren van haar man en kinderen tijdens de oorlog. Zelf was zij juist boven in huis toen de Duitsers kwamen. Waarom werd het huis niet verder doorzocht en waarom hebben ze haar niet meegenomen?

 

€1,75 2eHANDS

 

Voorraad: 2 stuks