Chaim Potok

MazalBooks

voor uw 2dehands en nieuwe Joodse boeken

“Uitverkoren”

Auteur: Chaim Potok

Danny Saunders en Reuven Malter groeien in de jaren veertig van de vorige eeuw op in een gemeenschap van chassidische joden in New York. Danny is orthodox opgevoed en voorbestemd zijn vader op te volgen als rabbijn. Het milieu waarin zijn vriend Reuven opgroeit, is veel moderner. Steeds meer wordt Danny tot deze vrijzinnige wereld aangetrokken. Het is aan zijn vader, rabbijn Saunders, zijn zoon de juiste keuze te laten maken. Chaim Potok (1929-2002) verwierf wereldwijd succes met Mijn naam is Asjer Lev en Uitverkoren. Potok gaf een stem aan het hedendaagse Amerikaanse jodendom, zoals zich dat in New York afspeelt.

 

€2,50 2eHANDS

 

Voorraad: 1 suks

 

“De Troop leraar”

Auteur: Chaim Potok

Hoofdpersoon in deze novelle is Benjamin Walter een 65-jarige Amerikaanse professor gespecialiseerd in het onderwerp 'oorlog'. Hij is met zijn memoires bezig; een deel ervan kan hij niet op papier krijgen. In gesprekken met een buurvrouw, een schrijfster, komen de herinneringen boven aan zijn troopleraar: dat is iemand die joodse jongetjes leert van de thora-rol te lezen. Deze leraar heeft samen met de vader van Walter in de Eerste Wereldoorlog gevochten. Door het ophalen van de herinneringen aan de troopleraar komt ook een cruciaal moment uit Walters belevenissen in de Tweede Wereldoorlog weer boven. De novelle heeft iets van een spookverhaal, maar het eigenlijke onderwerp is de oorlog. Een boeiend en knap gecomponeerd verhaal.

 

€3,50 2eHANDS

 

Voorraad: 1 stuks

 

“De Belofte”

Auteur: Chaim Potok

Dit boek is een zelfstandig vervolg op "Uitverkoren" (The Chosen) en speelt opnieuw in de Joodse gemeenschap in Brooklyn (New York). Hoofdpersonen zijn de vrienden Reuven Malter en Danny Saunders. Reuven studeert voor Rabbijn en krijgt het moeilijk doordat hij er moderne exegetische opvattingen op na houdt. Interessant is onder meer de secularisatie-problematiek die hierbij om de hoek komt. Ook Danny gaat, hoewel hij orthodox is gebleven, zijn eigen weg als psychologiestudent. Tragisch voor Reuven is, dat Danny trouwt met het meisje op wie zijn vriend in zijn hart erg verliefd is.

 

€3,50 2eHANDS

 

Voorraad: 1stuks

 

“Het boek van het licht”

Auteur: Chaim Potok

Gershon Loran, een stille, teruggetrokken jongen, wordt direct na de oorlog als geestelijk verzorger naar het Amerikaanse leger in Korea gezonden. Hij heeft dan net zijn opleiding tot rabbijn achter de rug. Tijdens deze studie heeft hij de orthodoxie van zijn milieu achter zich gelaten en gekozen voor een studie in de Kabbala, de joodse mystieke traditie. In Korea duikt zijn vroegere studievriend Arthur Leiden op. Die gaat gebukt onder schuldgevoelens vanwege de atoombommen waarmee Hiroshima en Nagasaki zijn verwoest en waarvoor zijn vader als vooraanstaand kernfysicus medeverantwoordelijk was. Beide vrienden zoeken toevlucht - en antwoorden - in Kyoto, een stad befaamd voor zijn schoonheid en puurheid, ver weg van judaisme en het doodslicht van de oorlog.

 

€3,50 2eHANDS

 

Voorraad: 1 stuks

 

“Mijn naam is Asjer Lev”

Auteur: Chaim Potok

Asjer Lev heeft een groot talent. Hij kan al van jongs af aan heel goed tekenen. Een talent dat in zijn familie en directe omgeving niet wordt gewaardeerd. Asjer is kind van chassidisch-joodse ouders, en in Brooklyn, waar hij opgroeit, is een sterke orthodox-joodse gemeenschap die al evenmin waardering heeft voor zijn talent. De gemeenschap ziet zijn artistieke gave als iets van de gojim (de heidenen) en een gift van satan. Waar anderen in het gezin en de wijk veel en dagelijks bezig zijn met hun geloof en de rituelen die daarom heen hangen, wil Asjer vooral tekenen. Asjer en zijn familie groeien steeds verder uit elkaar.

 

€3,50 2eHANDS

 

Voorraad: 1 stuks

 

“Davita’s harp”

Auteur: Chaim Potok

De ouders van Davita komen uit verschillende milieus (het joodse en het christelijke), maar vinden elkaar in een gezamenlijke toewijding aan het communisme. Davita, een gevoelig en intelligent kind, moet voor zichzelf gaan uitmaken wat ze wel en niet wil geloven. In de jaren vlak voor de oorlog raakt ze ingewijd in de orthodoxe joodse leer, maar voelt zich daar als jonge vrouw niet geaccepteerd. Ondanks alle angst en pijn slaagt Davita erin iets met zich mee te dragen dat haar innerlijk verwarmt: de zachte tonen van een harp die aan elke deur hing van de huizen waar ze met haar ouders in woonde.

 

€3,50 2eHANDS

 

Voorraad: 1 stuks