Religieuze boeken

Sjabbat Sidoer NIK

De Sjabbat Sidoer is voor in Sjoel (Sjabbatochtend)

Met funtioneel kleurgebruik, icoontjes, instructies in omkaderde tekstblokken, uitleg in gekleurde blokken. Deze Sidoer ondersteund de gebruiker bij: - De juiste uitspraak ( alle teksten zijn ook fonetische gedrukt)- Wanneer hardop, wanneer niet? " -Kort om, duidelijke instructies over alle handelingen € €19,95 NIEUW

Voorraad: 1 stuks

 

 

 

MazalBooks

voor uw 2dehands en nieuwe Joodse boeken

"Drie Bloemlezingen" Auteur: Rabbijn ing. I. Vorst

Drie bloemlezingen over de Joodse feestdagencyclus. Deze drie feesten - Rosj Hasjana, Jom Kipoer en Soekot tot en met Simchat Tora - vertegenwoordigen elk een ander aspekt: Op Rosj Hasjana (Nieuwjaar) staat het aanvaarden van G'ds Bestaan en Heerschappij centraal. Op Jom Kipoer (Grote Verzoendag) - het bewust worden en blijven dat G'd, 'op Zijn manier' belonend en/of bestraffend, reageert op onze levenswijze en de keuzen die wij maken. Op Soekot - Loofhuttenfeest - en het daaropvolgende Simcha Tora (Vreugde der Wet) uiten wij onze vreugde om G'ds Torah en de vervulling van G'ds geboden, die geen droge plicht, maar een onuitputtelijke bron van inspiratie zijn. Het is daarmee een universeel feest voor de gehele mensheid - Joods en niet-Joods.

 

€16 NIEUW

 

Voorraad: 1 stuks

 

"Frum"

Auteur: Anita Frank; Pauline Prior

Mooi en overzichtelijk foto boek over de Joodse feestdagen en rituelen. Met prachtige foto's van activiteiten van verschillende Joodse kerkgenootschappen van Nederland.

 

€15 NIEUW

 

Voorraad: 5 stuks

 

"Talmoed Bavli"

Berachot deel 3 is het derde hoofdstuk (van de negen) van het Talmoed-tractaat Berachot (Zegenspreuken). Jacob de Leeuwe heeft ze op een toegankelijke en nauwgezette wijze in het Nederlands vertaald, verklaard en toegelicht, inclusief de commentaren van Rasji.

 

€39,50 NIEUW

 

Voorraad: 1 stuks

“Sterker als de dood”

Auteur: Sasja Martel

In onze moderne samenleving die ingericht lijkt om ziekte, ouderdom en dood uit te bannen, bestaat de laatste jaren een nieuwe belangstelling voor rituelen rond het sterven, begraven en rouw. De rijke joodse traditie biedt een schat aan riten en regels die de rouwenden helpt vorm te geven aan hun ervaring met de dood. Bijzonder aan de joodse visie op sterven en rouw is de grote rol die aan de gemeenschap wordt toebedeeld en de levensbevestigende houding. Sterk als de Dood geeft een uitgebreid overzicht van de joodse traditie met betrekking tot sterven en rouw. Naast een omschrijving

 

€ 20,00 zo goed als nieuw

 

Voorraad: 1 stuks

 

“Joodse riten en symbolen”

Auteur: Rabbijn S. Ph. De Vries Mzn

Voor iedereen met een warme belangstelling voor de joodse traditie is Joodse riten en symbolen een bron van informatie. Deze klassieker verscheen voor het eerst in 1927, vijf jaar later volgde er een tweede deel. Zo groeide Joodse riten en symbolen uit tot hét standaardwerk voor de kennis omtrent de gebruiken en voorschriften van het dagelijkse joodse leven.

Een uitgebreide en herziene editie in één band werd uitgegeven in 1968 en stond onder redactie van de zoon van rabbijn De Vries. Deze uitgave is sindsdien steeds herdrukt en heeft generaties lezers

 

€3,50 2eHANDS kleine beschadiging bovenaan de kaft

 

Voorraad: 1 stuks

 

"Kitsoer Sjoelchan Aroech" Compacte Joodse Codex

Na de Tora en de gebedenboeken is de Kitsoer het meest herdrukte Joodse boek.In 2006 verscheen in het Nederlands de NIK-uitgave van de Kitsoer Sjoelchan Aroech van rav Shlomo Ganzfried. In deze uitgave staat deHebreeuwse tekst naast de Nederlandse vertaling. Daarnaast bevat het werk commentaar (met opmerkingen van de Misjna Beroera). De omvang van het werk is ruim 1100 pagina’s en bevat een praktischeindex.

€49,95 NIEUW

 

Voorraad: 1 stuks

"Gebedenboek voor Rosj Hasjana"

Met een machzor voor de feestdagen van het NIK volgt u alle diensten feilloos, dit jaar, volgend jaar, een leven lang jaarlijks.

1 boek voor beide dagen van Rosj Hasjana. Geheel in het Hebreeuws en het Nederlands. . Met duidelijke toelichtingen en een uitvoerige beschrijving van de gebruiken thuis. Zodanig ingedeeld dat bladeren overbodig is.

Vertaling: I. Dasberg, redactie: rabbijn I. Vorst

 

€26,00 NIEUW

 

Voorraad: 1 stuks

"Wegwijs in Kasjroet"

Auteur: Rabbijn S. Wagshal.

Beknopte en praktische gids over de spijswetten. Met handige index. Harde kaft, 132 pagina's.

 

€14,50 NIEUW

 

Voorraad: 1 stuks

 

 

 

MISJNA "Baba Kamma en Baba Metsia" Burgerlijk en strafrecht De eerste twee traktaten van de Misjna Seder Nezikien.

De aanduiding Misjna kan het best worden beschreven als: de Mondelinge Leer. Zij geeft een interpretatie, een praktische uitwerking van de Tenach en kwam in de eerste eeuwen van onze jaartelling tot stand. De complete Misjna bestaat uit zes op onderwerp gerangschikte lijvige delen. Enkele delen werden in het Nederlands vertaald.Dit is het vierde deel van de zes Misjna-delen, dat zich vooral bezighoudt met Burgerlijk en Strafrecht. (Nezikien betekent: schades). Beide traktaten hebben een zeer juridisch karakter. Zij zijn voorzien van een vertaling, inleiding en uitgebreid commentaar van de hand van S. Hammelburg.

 

€25,00 NIEUW

 

Voorraad: 2 stuks

 

“De Haggada van Pesach”

Vertaling: D. Hausdorff

Hebreeuws/Nederlands

De geschiedenis van de uittocht uit Egypte in het Hebreeuws en Nederlands, zoals die tijdens de Pesach maaltijd wordt gevierd en besproken. Mooi geïllustreerd. 64 p.

 

€8,00 NIEUW

 

Voorraad: 5 stuks

 

“The Authorised Daily Prayer Book”

of the United Hebrew Congregations of the British Commonwealth of nations

Auteur: Rabbi Simeon Singer

 

Engels / Hebreeuwse Sidoer

 

€4,50 2eHANDS

 

Voorraad: 1 stuks

 

inhagee Amsterdam"

Auteur: Rabbijn Jehoeda Brilleman

Vertaling en commentaar: Rabbijn mr.d rs. R. Evers

De Amsterdamse gebruiken voor synagoge en thuis.

Een compleet overzicht, in het Nederlands. Gebaseerd op uitgebreid onderzoek van schriftelijke en mondelinge bronnen.

 

€22,50 NIEUW

 

Voorraad: 1 stuks

"Wegwijs in het Jodendom" Auteur: Pearl, Chaim en Reuben S. Brookes Wegwijs in het Jodendom; beknopt overzicht van Joodse gebruiken en tradities. In korte hoofdstukken biedt dit standaardwerkje een eerste kennismaking met het Jodendom. Daarnaast bevat het een handig begrippenlijst, zodat het uitstekend dient als naslagwerk voor een ieder die op welke wijze dan ook met het Jodendom in aanraking komt.

 

€11,50 NIEUW

 

Voorraad: 2 stuks

 

"Volgens de Joodse traditie" Auteur: Judith B. Fellner

Volgens de joodse traditie' biedt een inspirerende blik op de religieuze en culturele gebruiken van het joodse volk. Uitgangspunt vormen de joodse feestdagen. Het boek begint met Rosj-Hasjanah en volgt per hoofdstuk de andere feestdagen van de joodse kalender. De beschrijving van elke feestdag gaat gepaard met onder meer:- achtergrond, geschiedenis en betekenis- verhalen, gebeden en traditionele volksliedjes- gebruiken tijdens het feest- gerechten voor elke feestdag, compleet met receptuur.

 

€19,95 NIEUW

 

Voorraad: 1 stuks

MISJNA "Nasjiem" (lett. vrouwen).

De aanduiding Misjna kan het best worden beschreven als de Mondelinge Leer. Zij geeft een interpretatie, een praktische uitwerking van de Tenach en kwam in de eerste eeuwen van onze jaartelling tot stand. De complete Misjna bestaat uit zes op onderwerp gerangschikte delen. Enkele delen werden in het Nederlands vertaald. Bij het NIK zijn de volgende uitgaven met vertaling van S. Hammelburg Seder Nasjiem (lett. vrouwen) is het derde deel van de Misjna; het bevat verhandelingen over onderwerpen die vrouwen betreffen, met name het huwelijks- en scheidingsrecht. Met uitgebreide commentaren.

 

€40,00 NIEUW

 

Voorraad: 1 stuks

“A Guide to Jewish Knowledge”

(Engels)

Auteurs: Rabbi Chaim Pearl en Dr. Reuben Brookes,

met een uitgebreide lijst van onderwerpen van de joodse religie.

Het eerste deel van het boek "Joodse religieuze gebruiken", geeft een overzicht van de joodse kalender. B.v. De Sjabbat, en de Joodse feestdagen. Maar ook over de kasjroet, vastendagen, de Sidoer en de talmoed

 

€5,00 2eHANDS

 

Voorraad: 1 stuks

Bovenkant van de kaft is iets beschadigt